Studio for New Realities werkt volgens een strategic design aanpak aan projecten die stap-voor-stap bijdragen aan het verbeteren van onze omgeving, stad en wereld. Drivers zijn de gelijkwaardige duurzaamheids- en humane agenda die elkaar constant beïnvloeden en aanscherpen.

Onze oplossingen zijn altijd een combinatie van hardware, software en orgwarede fysieke vorm, het programma en het gebruikssysteem.

Ontwerp is actie: elke ingreep voegt waarde toe en is duidelijk in wat het toevoegt of oplost. Om cruciale ingrepen op het juiste moment voor elkaar te krijgen, om anderen in gang te zetten en om vrijheid in gebruik te stimuleren.

Aanpak def 01 01

We verbreden waarden in ontwikkelprocessen – van de huidige, smalle economische definitie van waarde, naar een verbreding met écht belangrijke waarden als levensgeluk, gemeenschapszin, gezondheid, ecologie en duurzaamheid.

Onze aanpak is pragmatisch en analytisch en áltijd ontwikkeld vanuit de betekenis voor de gebruiker. Onze houding is optimistisch en realistisch. Wij opereren als een design squad- lean and mean en to the point.

Wij zijn geïnteresseerd in gebruik (in plaats van ‘design’), impact (in plaats van iconen), communities (in plaats van gebouwen) en leveren een aanpak (in plaats van een specifieke stijl).

We bevragen de vraag, brengen actoren bij elkaar en stellen programmatische pakketten samen die passen bij de samenleving van de toekomst. We de- en reconstrueren standaardoplossingen om tot nieuwe condities en kwaliteiten te komen, waarbij de software en orgware de basis voor de hardware vormen. Steeds in nauwe samenwerking met de (toekomstige) community en specialisten. We koppelen ingrepen, kosten en actoren om een verschuiving van masterplan naar actieplan voor elkaar te krijgen. Op deze manier maken we het verschil in een proces.

Aanpak1 2

We werken dwars door de schalen heen: architectuur, stedenbouw, het maken van communities en publieke ruimte. Zo leggen we de verbinding tussen mondiale en lokale urgenties en concrete ruimtelijke realisaties.

Wat zijn de nieuwe programma’s voor onze samenleving van de toekomst? En wat is er nodig om die voor elkaar te krijgen?

We ontwikkelen principes, programmatische pakketten en ‘gebruikssystemen’ - om van statische naar dynamische ontwerpen te komen, en gebouwen en plekken te bouwen die accommoderen, activeren en accelereren. Maar ook plekken die juist verstillen en rust bieden. Om zo te komen tot een nieuwe werkelijkheid die menselijker, gezonder en verantwoordelijker is.