Fontys Campus Stappegoor

Tilburg, the Netherlands

Project details

The context of education is changing rapidly, driven by influences of digitalisation, changing positions and demands of students and the organisation accordingly. A new approach on the educational environment is needed. Fontys has the ambition to develop an educational environment that is pleasant and attractive for all users.

Fontys Tilburg web rt 02

The campus of Fontys is located in the southern and peripheral area of Tilburg, enclosed between the ring road and the A65. In the coming months BRAND Urban Agency and Studio for New Realities will develop an integral approach from different perspectives to clarify the organisational and spatial ambitions, demands and outlines for the future Fontys campus.

More news soon!

Stadsniveau 2 100

De campusvisie kwam tot stand in co-creatie met verschillende stakeholdergroepen; van docenten en directie tot studenten en omwonenden. Hieruit bleek dat het, binnen de context van de hybride leeromgeving en de ruimtelijke en vastgoedsituatie, wenselijk is om de grens tussen onderwijscampus en het werkveld verder te laten vervagen. Uitgangspunten voor de campusvisie zijn daarom meer ‘onderwijs in het veld’, grotere aantrekkingskracht voor bedrijven en externen, maar voldoende samenhang en ruimte voor focus op de bestaande campus.

Voor de huisvesting van Fontys is het voorstel toe te werken naar een meer herkenbare identiteit en een veel stevigere verbinding met de stad en directe omgeving, in zowel programma als in ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid, en om zo echt onderdeel te worden van de stad. Om tot de kennis-werk-plaats te komen is een slag nodig naar een prettige, dynamische en experimentele omgeving met meer gebruikskwaliteit, als katalysator voor concrete ontwikkeling en uitwisseling. Met meer openheid (in letterlijke zin) en samenwerking tussen de opleidingen en instituten en een kwalitatieve openbare ruimte waar studenten ook buiten lestijd verblijven. En het voorstel om een aantal strategische dependances in de stad te onderzoeken, mogelijk in samenwerking met partijen uit het veld, om de samenwerking met het werkveld te versterken. De campusvisie kijkt naar de horizon 2035 met huisvesting op de huidige locatie als vast gegeven, en vormt nadrukkelijk een strategische opmaat naar vastgoedbeslissingen op de langere termijn.

BRAND The Urban Agency en Studio for New Realities waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de overall strategie, waarbij de uitwerking van de positionering door BRAND is gedaan en de ruimtelijke visie met verkenning van verschillende scenario's en ruimtelijk-programmatische principes door SFNR is opgesteld.

Campusniveau 2 100
Role Strategy Collaboration BRAND Urban Agency Client Fontys University of Applied Sciences Program Education and related programs Year 2019 Status Completed Team Studio for New Realities Jeroen Zuidgeest, Rozemarijn Stam