Activerend stedelijk ontwerp

We zijn echte buurtenmakers, die bijdragen aan leefbare steden met blije inwoners.

240216 CSD arch to urban2

Strategieën voor gebiedsontwikkeling

Onze strategieën voor gebiedsontwikkeling zijn integrale en gelaagde visies voor stedelijke ontwikkeling, geworteld in de eigen karakteristieken en kansen van een locatie. We nemen de rol van programmatisch en ruimtelijk ontwerper, maar ook die van bemiddelaar om het denk- en besluitvormingsproces vanuit verschillende hoeken te stimuleren. We geven inzicht in no-regrets, mogelijke ontwikkelrichtingen, keuzes en de effecten daarvan, om zo tot de meest passende doelstellingen en ontwikkelroute te komen.

Op basis van een sterke positionering, zetten we een helder en overtuigend narratief in de steigers. We passen ontwerpend onderzoek toe om verschillende ontwikkelrichtingen te verkennen in relatie tot de lokale context, mondiale uitdagingen en sociale omstandigheden. De resulterende visie en ontwikkelstrategie schetsen ambities, criteria en prioriteiten – vertaald naar een set strategische maatregelen, transformatieve ingrepen en een gelaagd raamwerk. Deze gaan niet alleen in op de gebouwde omgeving, maar vooral ook op de voorwaarden en doelstellingen als het gaat om het sociale weefsel in een gebied en het aanjagen van communities. Sterke visualisaties en een laagdrempelig taalgebruik helpen om het verhaal over te brengen aan lokale gemeenschappen, belanghebbenden en het bredere publiek. Tot slot bevatten onze visies en strategieën heldere handvatten voor verdere ontwikkeling.

Interesse? Stuur een bericht naar Jeroen Zuidgeest (zuidgeest@newrealities.eu) of Rozemarijn Stam (stam@newrealities.eu).

Masterplannen

We leggen het fundament voor karakteristieke buurten die stimuleren én kalmeren. Met plekken voor mensen en levensgeluk, geworteld in hun omgevingen en die community spirit en regeneratieve systemen koesteren. Tijdens de masterplanontwikkeling gaan we te werk als strategisch ontwerper, ‘programmist’ en drijvende kracht van proces en productie. Op die manier beschouwen we het gehele contextuele spectrum, identificeren we sociaaleconomische, programmatische en ruimtelijke kansen en faciliteren we kruisbestuivingen tussen verschillende belanghebbenden, functies, natuur, initiatieven – en natuurlijk mensen.

Vertrekpunt is een gedegen locatieonderzoek en daaruit voortvloeiend een passende positionering. Vanuit daar ontwikkelen we een gelaagd, integraal plan dat toekomstig potentieel waarborgt en tegelijkertijd recht doet aan de lokale buurtcultuur en -karakteristieken. Hierbij stellen we zowel programmatische als ruimtelijke interventies voor, met strategische doorkijken naar de kleinere en grotere schaal waar relevant. Dit wordt vertaald in een pakket heldere ingrepen ontwikkeld vanuit gebruik, dat aangeeft welke partijen betrokken moeten worden, wanneer projecten idealiter opgepakt worden en welke financiering daar voor nodig is. We werken samen met lokale helden om de betekenis en impact van het plan te vergroten. Het resultaat is meer dan alleen een masterplan: het is een ontwerp- en ontwikkelstrategie als ruimtelijk actieplan. Als onderdeel van, of aanvulling op, het masterplantraject leveren wij ook (evt. als afzonderlijke onderdelen) positionering en profilering, (beeld)kwaliteitsplannen, volume-/haalbaarheidsstudies, kavelpaspoorten, etc.

Meer weten? Neem contact op met Ieva Lendraityte (lendraityte@newrealities.eu).