Easy architectuur

We maken plekken op maat, aansluitend op lokale cultuur, context en behoeften, door ‘gebruiksmachines’ te ontwerpen die de mens centraal stellen.

240216 CSD arch to urban

Huisvestingsstrategieën

Iedere huisvestingsstrategie begint bij een diepgaande analyse van een organisatie, haar gedrag en sfeer, en haar ruimtelijke behoeften. Hierbij gaat het net zo goed om proces als om programma en ontwerp. Dit betekent dat we – naast strateeg – ook een toegewijde procesbegeleider zijn dat een (soms broodnodig) outsider’s perspective biedt. Zie het als ‘groepstherapie’, om mensen op één lijn te brengen, collectieve creativiteit en intelligentie te mobiliseren en conclusies in de organisatie te verankeren. We werken hierbij nauw samen met hen die zich straks in deze omgevingen bevinden, om zo tot een plan te komen voor een plek die écht past.

Dit vertaalt zich naar een heldere positionering, programmatisch concept en ontwikkelvisie. We zetten ontwerp pragmatisch in als instrument om verschillende ruimtelijke scenario’s te ontwikkelen, testen, aan te scherpen en af te wegen in relatie tot de gebruikscriteria. Onze strategie krijgt vorm als pakket van leidende principes en bijbehorende programmatische, ruimtelijke en organisatorische interventies. Daarnaast werken we samen met vastgoedstrategen en kostenadviseurs, om zo tot een realistisch, hands-on plan te komen.




Nieuwsgierig geworden? Mail Rozemarijn Stam (stam@newrealities.eu) voor meer informatie.

Gebouwen

Wij geloven in ‘easy’ architectuur: ruimtelijk ontwerp dat logisch voelt omdat het voortkomt uit het gebruik. Onze gebouwen zijn van nature gezond voor mensen en verantwoordelijk voor onze planeet. We verkennen de doelstelling van het gebouwen en zoeken naar de vraag achter de vraag. Dit legt de basis voor de raison d'être van het gebouw – bepaald door het gebruik van plekken en ruimtes, niet esthetiek. We beschouwen gebouwen als ‘gebruiksmachines’ met het doel een omgeving te bieden die je in bepaalde zin uitdaagt en waarin je zelf kunt bepalen hoe je die wil gebruiken. De interactie tussen binnen en buiten is van bijzonder belang voor ons, om zo de gebouwde met de natuurlijke omgeving te verweven. We gaan uit van zoveel mogelijk low-tech en duurzame oplossingen en natuurlijke materialen.

In onze architectuurprojecten zijn we zowel ontwerpers als procesmanagers. We zijn betrokken vanaf de initiatief- tot aan de uitvoeringsfasen (als het gaat om esthetische supervisie), met bijzondere aandacht voor de projectdefinitiefase. Om tot een afgewogen, gebalanceerd ontwerp te komen, nemen we je gedurende het project mee in cruciale te maken keuzes. Hier hoort ook zorgvuldige coördinatie met gebruikers, adviseurs, de gemeente en de aannemer bij.


Meer weten? Neem contact op met Riemer Postma (postma@newrealities.eu).