Strategische planning

We leveren holistische en integrale perspectieven, die het stedelijk systeem verbeteren en een stevige basis bieden voor kwaliteit van leven.

240216 CSD arch to urban3

Strategisch ontwerp

Ontwerp wordt ingezet als instrument voor systeemverandering: het aanpassen van het stedelijk metabolisme op een manier die terug te leiden is naar de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen – we werken altijd met de vraag 'wat levert het ons op?' in gedachten. Als strateeg duiken we in de vraag achter de vraag om een duidelijke projectdefinitie vast te stellen. Wat moet een ontwikkeling 'doen' en hoe verhoudt deze zich tot andere projecten en omstandigheden? Als bemiddelaar brengen we verschillende stakeholders en belangen dichter bij elkaar en stroomlijnen we het proces tussen ontwerp, ontwikkeling, het bredere publiek en de politiek.

We verkennen mogelijkheden in de breedste zin van het woord, met als doel het achterhalen van cruciale drijfveren voor verandering. Ontwerpend onderzoek vormt de basis van onze aanpak: het ontwikkelen, testen, aanpassen en beoordelen van uiteenlopende ruimtelijke scenario's. Het resultaat is een helder richtinggevend document, vertaald in een reeks leidende principes, cruciale ingrepen, en ruimtelijke, programmatische, organisatorische en sociale aanbevelingen.


Vragen? Neem contact op met Jeroen Zuidgeest (zuidgeest@newrealities.eu).

Ontwikkelvisies

Stedelijke ontwikkeling begint nooit met een schone lei: er is al een dynamisch krachtenveld van mensen, initiatieven, en voorwerk aanwezig. Onze ontwikkelvisies hebben daarom tot doel om dit alles samen te brengen, te analyseren en te prioriteren, en samen met toevoegingen en interventies te integreren in een allesomvattend plan. Altijd met duurzaamheid en de ontwikkeling van de lokale gemeenschap als leidende principes in gedachten. Als strategisch ontwerper verweven we ruimtelijke, programmatische en ontwikkelstrategische overwegingen met elkaar. Minstens zo belangrijk is onze rol als procesbemiddelaar tussen belanghebbenden en disciplines, in nauwe samenwerking met het expertteam en/of adviseurs van de klant.

We benaderen het project zowel vanuit een conceptueel als een planningsperspectief, als twee parallelle ontwikkellijnen. Hierbij is het cruciaal om een 'reality check' uit te voeren van wat mogelijk is en wat passend is in termen van behoeften van verschillende communities, ontwikkelstrategie, publieke opinie en beleidscontext/politiek. Deze contouren worden vertaald naar duidelijke ambities, leidende principes, een raamwerk en transformatieve strategische interventies. Het resultaat is een ontwikkelvisie met een praktisch ruimtelijk en programmatisch raamwerk, met een helder verhaal en sterke verbeeldingskracht. Daarbij leveren we een ontwikkelstrategie als actieplan: door aan te geven wie met wie moet samenwerken om verandering voor elkaar te krijgen en projecten af te stemmen op financiering en investering, kan er proactief naar realisatie toegewerkt worden.