Midden-Delfland as park for the region

MIND-event, De Lier, Nederland

Het MIND event 2019 focust op de relatie tussen de stad en het platteland. Jeroen Zuidgeest deelde zijn perspectief op het open groene landschap, en de kansen voor verbinding. In het kort:

Midden-Delfland heeft enorme potenties voor zijn stedelijke omgeving en visa versa: een goed toegankelijk uniek groengebied, een plek waar ‘het boeren’ bereikbaarder wordt – met directe verkoop van kwalitatief voedsel, met een verrijking van groen en boerenbedrijf met permacultuur, als een rustplaats voor in het weekend, mogelijk verrijkt met nieuwe, unieke programma’s als horeca en cultuur op een paar strategische plekken. Benut de potentie van Midden-Delfland als buitengebied voor het leveren van mogelijke oplossing voor de stad: een klimaatbestendig duurzaam landschap, natuurontwikkeling en een versterking van de aantrekkelijkheid van de stad. Natuurlijk met groot respect en behoud van de bestaande groenkwaliteiten, dus mogelijk liggen de ingrepen en oplossingsrichtingen veel meer in de buitenste ring en aansluiting op de steden.

Concreet: Ontwikkel een robuuste strategie vanuit de met onlosmakelijke samenhang tussen hardware (de fysieke structuur), software (het programma, de functies) en orgware (de community, de cultuur en organisatie van de bewoners). Maak geen top-down plan, van buitenaf ontwikkeld, maar doe het met de ondernemers, bewoners en gebruikers van het gebied. Benut het boerenverstand van de boeren. Maar zorg dat je aantrekkelijk en bereikbaar bent en maak actief verbinding met je omgeving. Zonder relatie met het ‘rood’, is er geen relevantie en toekomst voor het ‘groen’. De omliggende steden zouden Midden-Delfland het hardst moeten bewaken en verder willen versterken. Op deze manier kan er een werkelijk centraal en inclusief park ontstaan, waar zowel boer als stedeling van de voordelen van deze groene long en elkaar kunnen genieten.