Panorama Nederland: Zwolle

Zwolle, Nederland

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Van dinsdag 2 juli t/m zondag 7 juli staat Panorama Nederland in de Consistorie van de Grote Kerk in Zwolle.

Dinsdag 2 juli: Panorama Zwolle
Wat vertelt Panorama Nederland ons over Zwolle? Ben Koopman van Taskforce Zwolle vertelt aan de hand van dit Panorama over een uitdagende toekomstvisie op de ontwikkeling van Zwolle. Hierin bespreekt hij de thema’s transitie, verstedelijking en mobiliteit. Worden we een stad met 180.000 inwoners? Er zijn al schetsen gemaakt van deze visie. Misschien ziet u het anders. Deze avond is de start van het publieke debat over deze toekomst.

Op onderstaande website vindt u meer informatie.