Presentatie conceptversie Masterplan

Vlaardingen, Nederland

Stand van zaken
Over enkele maanden wordt de Van Adrighem Group eigenaar van het (voormalig) Unilever Research & Development terrein. Afgelopen maanden is door INSPIRE, Studio for New Realities en vele andere deskundigen gewerkt aan het masterplan voor de herontwikkeling van het gebied. In de afgelopen vijf maanden heeft u met ons meegedacht. In juli heeft u input gegeven tijdens de wijkwandeling, in september hebben we onze ideeën over logische ontwikkelrichtingen voor het gebied gepresenteerd en gaf u feedback. Wij kijken terug op heel veel belangstelling en een goede dialoog met u. We waarderen het dat u zo actief met ons meedenkt!

Nu is het moment aangebroken om de laatste conceptversie van het masterplan met u te delen. We ronden het masterplan eind januari 2020 af, waarna het college van burgemeester en wethouders het masterplan aan de gemeenteraad aanbiedt ter vaststelling.

Planning
De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • 8 januari 2020 – informatieavond over het masterplan en het vervolgtraject
  • eind januari 2020 - afronden masterplan
  • maart 2020 - verwachte behandeling in de vergadering van burgemeester en wethouders
  • maart 2020 - sleuteloverdracht en start tijdelijk beheer
  • april 2020 - verwachte behandeling in de gemeenteraad

Uitnodiging bijeenkomst
We vertellen u graag wat we gedaan hebben met uw feedback uit september. En tonen we hoe we het plan hebben doorontwikkeld. Waarschijnlijk bent u benieuwd naar het beheer in de tijdelijke situatie, de planning en het proces van het vervolgtraject. Daarom organiseren we op woensdagavond 8 januari 2020 een informatiebijeenkomst. Waarvoor we u van harte uitnodigen!

Datum: woensdag 8 januari 2020
Tijd: 18.00 - 21:00 uur (vrije inloop, plenaire presentatie tussen 18.45 en 20.00 uur)
Locatie: Olivier van Noortlaan 120 (hoofdingang Unilever R&D)

Van 18:45 tot 20:00 uur vindt een plenaire presentatie plaats waarin de gemeente en Studio for New Realities u meenemen in de stand van zaken. Voorafgaand aan deze presentatie en na afloop bent u in de gelegenheid om zich op de informatiemarkt te laten informeren over een specifiek onderwerp. Zo zal Gapph, die het tijdelijk beheer van de locatie gaat verzorgen, doorlopend korte presentaties geven en uw vragen hierover beantwoorden. De gemeente is aanwezig om eventuele vragen rondom het vervolgtraject te beantwoorden en uiteraard kunt u bij de maquette van Studio for New Realities terecht met uw vragen over het masterplan.

Meer informatie over de plannen voor het Unileverterrein en het participatietraject vindt u op www.toekomstunileverterrein.nl. Als u nu al vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@toekomstunileverterrein.nl.