Presentatie Ontwikkelperspectief Zwolle 2040

Zwolle, Nederland

Op donderdag 27 juni vindt de ALV plaats van het Concilium Zwolle. Tijdens deze ALV verzorgt de Taskforce Versnelling Woningbouw een presentatie, tevens verantwoording, van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur Inloop

14.00 uur Presentatie en verantwoording werkwijze en resultaten Taskforce afgelopen jaar + vervolg Taskforce. Presentatie wethouder Anker met een verdieping op zijn visie op wonen en gebiedsontwikkeling.

15.00 uur Parallelsessies
- Presentatie Woon Inzicht
- Bespreking Advies Prijssegmenten
De presentatie en bespreking duren een half uur: om 15.30 uur is er een wisseling.

16.00 uur Aanbieding position paper Verstedelijkingsvisie (in aanwezigheid van gedeputeerde Van Haaf) + presentatie eerste verbeelding door Bureau Ruimtevolk en Studio for New Realities.

17.00 uur Borrel

Meer informatie vindt u op onderstaande website: