Uitnodiging Ontwerpsessie Unileverterrein

Vlaardingen, Nederland

Eind 2019 verlaat Unilever Research & Development na ruim 60 jaar haar campus in Vlaardingen. Het vrijkomende terrein is gekocht door de Van Adrighem Group. Het doel van de Van Adrighem Group is, samen met de gemeente Vlaardingen en Inspire Real Estate, het Unileverterrein te ontwikkelen tot een dynamisch nieuw stuk stad, waar wonen en werken elkaar vinden en versterken. Met de uitwerking van deze visie staan we aan het begin van een mooi en intensief traject waarbij we u graag betrekken, met als belangrijk onderdeel de Ontwerpsessie.

Ontwerpsessie
U bent van harte welkom om 10 juli met ons mee te denken in de Ontwerpsessie. Voor deze bijeenkomst nodigen we vertegenwoordigers van belanghebbende partijen uit; zoals ondernemers, bewoners en de gemeente. Ook nodigen we mensen uit met een specifieke expertise, bijvoorbeeld bedrijvigheid, wonen, groen of duurzaamheid. Hier bent u er één van. Tijdens de sessie gaan we op basis van de eerste ideeën over het gebied op een interactieve manier in gesprek over verschillende thema’s, zoals openbare ruimte, gebouwen en verkeer. Uw kennis en ideeën zijn erg waardevol als input voor het masterplan, dat in het 3e kwartaal van 2019 gereed moet zijn.

Datum: woensdag 10 juli
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Olivier van Noortlaan 120 (hoofdingang Unilever R&D)
Aanmelden: info@toekomstunileverterrein.nl

Voor de organisatie van de sessie is het belangrijk om te weten hoe groot de groep is. Wij vragen daarom vriendelijk om u aan te melden via info@toekomstunileverterrein.nl, onder vermelding van ‘Ontwerpsessie’.

Kunt u onverhoopt niet aanwezig zijn op 10 juli? Dan vragen wij of het mogelijk is om een vervanger te sturen. Hierdoor kunnen we alsnog gebruik maken van de kennis en input van uw organisatie (indien van toepassing).

Ontwikkeling Unileverterrein
De visie voor het gebied wordt de komende periode door Studio for New Realities uitgewerkt tot een Masterplan. De ontwerpsessie is een van de manieren om hiervoor input op te halen uit de omgeving. Na de zomer vindt een tweede bijeenkomst plaats om de visie verder aan te scherpen. Ook wordt een brede inloopbijeenkomst georganiseerd, waar we heel Vlaardingen uitnodigen haar mening te geven over het concept Masterplan. Naar verwachting kan eind 2019 de gemeente Vlaardingen een besluit nemen op basis van een definitief masterplan. Daarna volgt de start van de bestemmingsplanprocedure. In de eerste helft van 2020 wordt het terrein overgedragen door Unilever en starten de activiteiten voor tijdelijk beheer en gebruik. Gedurende dit volledige proces informeren we belanghebbenden zorgvuldig en betrekken we de omgeving voor ideeën en initiatieven.

Meer informatie over de plannen voor het Unileverterrein en het participatietraject vindt u op www.toekomstunileverterrein.nl. Als u nu al vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@toekomstunileverterrein.nl.