Almere 2.0

Visie voor de toekomstige ontwikkeling van Almere, Nederland (@MVRDV)

Projectgegevens

MVRDV's visie voor de toekomstige ontwikkeling van Almere richt zich erop hoe de stad zich in economische, culturele en sociale zin kan ontwikkelen in plaats van enkel op infrastructurele en programmatische aspecten. De uitbreiding is eerder een kwalitatief dan een kwantitatief proces.

Jeroen Zuidgeest was verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling en het project management bij MVRDV.

De stad Almere plant om te groeien met 60.000 woningen, 100.000 werkplekken en alle daaraan gerelateerde faciliteiten. Door deze ontwikkeling zal Almere groeien tot de vijfde stad van Nederland; een poging om het verstedelijkte westen van Nederland te verlichten en kwaliteiten toe te voegen. De groei is voorgesteld in een serie van nieuwe knooppunten, als toevoeging en verrijking van de bestaande collectie van ‘tuinsteden’. De ontwikkeling zal plaatsvinden langs een hoofdas in vier hoofdgebieden, elk met een specifiek karakter: Almere IJ-land, een nieuw eiland aan de kust in het IJ-meer, Almere Pampus, een wijk gericht op het meer die open staat voor experimentele vormen van wonen, Almere Centrum, een uitbreiding van het centrum rondom het centrale meer, en Oosterwold, een gebied bestemd voor meer rurale en organische verstedelijking.

De groei zal voortbouwen op en verder uitbreiden van het model van een meerkernige stad. Het zal de bestaande stad diversifiëren door verschillende dichtheden, programma’s en karakters toe te voegen die nog niet bestaan in de huidige situatie. De visie bestaat uit vier hoofdontwikkelgebieden, elk met een eigen karakter, logica en identiteit, verbonden met Amsterdam via een nieuwe infrastructurele as. Tussen deze twee steden is het voorgestelde Almere IJ- een schakelstuk, zowel in letterlijke als in economische en culturele zin. De as leidt vervolgens naar Almere Pampus, het centrum van Almere en Oosterwold in het oosten en zal uiteindelijk in de toekomst verlengd worden tot Utrecht. Het ontwerp van IJ-land was in samenwerking met West8 en McDonough and Partners.

Architect MVRDV Opdrachtgever Gemeente Almere, Nederland Programma Masterplan, 60.000 woningen, 100.000 werkplekken Omvang 248 km2 Jaar 2008 - ongoing Status Ongoing Duurzaamheidsadvies ARUP Maquette Made by Mistake Visualisatie / 3D modeling MVRDV / Luxigon Animatie Wieland&Gouwens Grafisch ontwerp Stout/Kramer Copyright MVRDV