Bjørvika-Barcode: masterplan op de grens van stad en fjord

Bjørvika waterfront development in Oslo, Noorwegen (@MVRDV)

Projectgegevens

In 2003 won MVRDV samen met de Noorse bureaus Dark en A-lab de prijsvraag voor de Bjørvika waterfront development met het ontwerp van de Bjørvika Barcode. Een helder gezoneerd stedelijk masterplan met hoge dichtheid, dat door Oslo S Utvikling (OSU) in verschillende fasen is ontwikkeld. Het masterplan omvat 220.000 m2 gemengd programma. De bouw van de eerste gebouwen binnen de Barcode begon in 2005 en het masterplan werd voltooid in 2017. DNB Headquarters van MVRDV werd voltooid in 2012.

Jeroen was bij MVRDV verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ontwerp voor de prijsvraag en ontwerp en projectmanagement van het DNB House.

Het masterplan ligt op een unieke locatie in de stad, tussen de uitgestrektheid van het fjord en een belangrijk transportknooppunt met centraal station en snelwegen. Om maximale stedelijke en architectonische diversiteit en flexibiliteit te bereiken en een voetgangersvriendelijke zone in het centrum van Oslo te realiseren, werd de locatie opgedeeld in stroken, waardoor de 'Barcode' ontstond. Het geeft elk gebouw één façade aan de fjord en één aan de transporthub aan de andere kant, om het uitzicht en het aantal adressen te maximaliseren en optimale omstandigheden te creëren voor de gebiedsontwikkeling met woningen, kantoren, commerciële en culturele programma's. Elk gebouw heeft zijn eigen identiteit en materiële expressie, en is tegelijkertijd in vorm en architectuur gerelateerd aan de aangrenzende gebouwen. Hierdoor is een gefaseerde ontwikkeling van het masterplan mogelijk, waarbij elk gebouw onafhankelijk van de andere wordt gebouwd, waarbij een continue openbare ruimte als een geanimeerd voetgangersgebied wordt gecreëerd.

De Barcode bestaat uit 11 gebouwen ontworpen door verschillende architectenbureaus, geselecteerd vanuit individuele opdrachten en comptetities op uitnodiging. In totaal biedt het masterplan ruimte aan 135.300 m² kantoren, waarvan 80.000 m² het nieuwe headquarter-complex van DNB en 36.200 m² woningen zullen vormen. De plinten zijn geprogrammeerd met commerciële en culturele voorzieningen, met 8.100 m² aan openbaar programma. Alle gebouwen in de Barcode zijn verbonden door ondergrondse verdiepingen met parkeerplaatsen, technische voorzieningen en gemeenschappelijk programma.

Masterplanner MVRDV Samenwerking A-lab en DARK Arkitekter Opdrachtgever Oslo S Utvikling (OSU) Programma Gemengd programma Omvang 220.000 m² gemengd programma en architectural plan van 36.500 m² Jaar 2016 Status Prijsvraag 1ste prijs, gerealiseerd Copyright MVRDV