Buurtstad Brussel

Onderzoek en strategische aanbevelingen voor (buurt)voorzieningen in het Brussels Gewest (BE)

Projectgegevens

Brussel wil zich ontwikkelen als buurtstad: een stad met menselijke maat, een reeks van sterke lokale kernen met een eigen karakter en actieve mobiliteit, gekoppeld aan een goede bediening door het openbaar vervoer. Hiermee wordt een mix van functies en levenskwaliteit geboden op de schaal van de wijken, met een hoofdrol voor passende buurtvoorzieningen, ter ondersteuning van de gemeenschappen en kwaliteit van leven. Er is een groeiende behoefte aan uitbreiding en versterking van de Brusselse plekken die ontmoeting, gezondheid, gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling ondersteunen en aanjagen. Er is veel onbenut potentieel om daar (letterlijk) meer ruimte aan te geven, en daarmee ook bij te dragen aan het sociaaleconomisch functioneren, en aan de unieke cultuur van de stad.

In opdracht van perspective.brussels, en in samenwerking met Veldacademie en plusoffice, zijn wij gestart met een studie naar de geleidelijke transformatie van Brussel als buurtstad en de formulering van strategische en regelgevende aanbevelingen voor de ontwikkeling van voorzieningen (met alles wat daarbij hoort).

Meer informatie volgt.

Opdrachtgever Taskforce Voorzieningen - perspective.brussels In samenwerking met Veldacademie plusoffice