Centrale Bibliotheek Rotterdam als gemengd stadsblok

Een pakket van adviezen: think bigger / think broader / think closer

Projectgegevens

De gemeente Rotterdam, Centrale Bibliotheek Rotterdam en alle betrokken partners staan voor de opgave voor een ‘upgrade’ van de bibliotheek, gedreven door maatschappelijke ontwikkeling in relatie tot het gebouw en plek in de stad, en de bouwkundige staat van het gebouw. Het gaat om een fundamentele opgave op een prominente plek in de stad. De herontwikkeling van dit waardevolle instituut heeft enorme potentie voor het pakket van culturele en educatieve voorzieningen in de stad én de stedenbouwkundige ontwikkeling van de oostkant van het centrum.

Wij adviseerden op een serie no-regret ingrepen op gebouw- en gebiedsontwikkelingschaal en het verbreden van de programmering, om zo de publieke waarde van de bibliotheek te maximaliseren. De ambitie daarbij was om de Centrale Bibliotheek te ontwikkelen als een gemengd stadsblok: een mix en stapeling van functies, niet noodzakelijk in één gebouw maar in een stedelijk blok.