Hoe ziet de snelweg van de toekomst eruit?

Studie Hoofdwegennet NL

Projectgegevens

Als input voor de vernieuwing van de strategie voor het Nederlandse hoofdwegennet hebben we de opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om mogelijke antwoorden op deze vraag te onderzoeken. Ook Polyfern en Rademacher / de Vries Architecten verkennen deze opgave, ieder vanuit hun eigen perspectief. Onze belangrijkste drijfveren hierbij zijn het verbeteren van gebruikskwaliteit en de wens om een verschuiving mogelijk te maken: van een voornamelijk top-down gepland netwerk naar het creëren van plekken die worden gedefinieerd door hun directe omgeving en meer gericht zijn op mensen.

We richten ons vooral op de knooppunten waar verschillende vervoerswijzen samenkomen en waar mensen in contact komen met de snelweg. De lokale context en landschappelijke omgeving zijn daarbij sturend in karakter en programmering. Het doel is om bouwstenen te bieden voor een uitgebreider onderzoek naar het Nederlandse snelwegennetwerk in 2050.

Dit project is een onderdeel van een groter traject onder leiding van MUST stedebouw & Tertius Hanekamp.