London's Platform of Desires: fall in love, not in line

Voorstel voor de nieuwe Camden Highline in London

Projectgegevens

De komende jaren wordt in Londen een nieuw liniair park ontwikkeld langs 1.1km spoor dat in onbruik is geraakt: de Camden Highline. Het park, geïnitieerd door bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt, zal straks niet alleen een fysieke link tussen Camden Town en King's Cross vormen: als aanjager van gebruik door de community biedt het straks natuur, voorzieningen en activiteiten voor zo'n 20.000 mensen, midden in de stad. In oktober 2020 dienden wij ons voorstel in voor de ontwikkeling van het park tot 'Platform of Desires: Fall in love, not in line', een samenwerking met Arcadis, LOLA Landscape Architects, Urban Movement, Sam Jacob, New Practice and Hatch Regeneris. Lees hier een samenvatting van onze ontwerpfilosofie.


"De mens is natuur; wij bestaan bij de gratie van de door haar geboden condities. Voor velen van ons, vooral in de stad, is de natuur uit ons dagelijks leven verdwenen. De verwaarlozing van onze verbinding met, en begip van, de natuur heeft geleid tot meervoudige crises als het gaat om klimaat, biodiversiteit en gezondheid. De natuur is echter voorwaardelijk voor zowel ons vermogen om te leven als ons levensgeluk. De natuur maakt onze dagelijkse omgeving gebalanceerder, duurzamer, mooier en opmerkzamer. Het inspireert ons om een gezond leven te leven en maakt ons blije, sociale wezens.

In onze steden wordt onze leefomgeving vaak gedomineerd door het gebouwde, in een kunstmatige en geconditioneerde vorm – een groot contrast met onze oorspronkelijke natuurlijke habitat. Groen kan overvloedig aanwezig zijn, zoals het geval is in Londen, maar onze groengebieden zijn vaak slecht verbonden. Stedelijke interventies kunnen worden beschouwd als de sleutel tot het (opnieuw) tot stand brengen van een symbiose tussen de natuur en de stedelijke omgeving: projecten als de Camden Highline vormen hierbij een grote kans om natuur terug te brengen naar plekken waar deze lange tijd juist verbannen werd. Met visionaire landschapsarchitectuur kunnen hier stedelijke interventies gedaan worden met impact tot in de bestaande diverse en levendige buurten rondom de Highline, als aanjager van rechtvaardige en democratische stedelijke herontwikkeling.

Twee pijlers zijn van belang om baanbrekende natuurlijke interventies in een buurt te verweven:

Ten eerste moeten deze interventies op strategische en complementaire wijze bijdragen aan programma en functies die nog niet in de directe omgeving te vinden zijn – zodat er een logische, democratische en collectieve 'programmatische keten' ontstaat op en rond de Highline, met optimale interactie tussen buurten en programma's.

Ten tweede dienen de interventies ruimte te laten voor het individu binnen de bredere omgeving, met oog voor de menselijke schaal, flexibiliteit in gebruik en de vraag: "Wat heb ik eraan?". Zo wordt de Camden Highline een plek die aantrekkelijk, toegankelijk, en tastbaar is voor brede groep gebruikers: voor iedereen. Dit vereist een strategisch ontwerpproces dat mensen aan zich weet te binden en hun wensen, ideeën, gedachten en zorgen weet te achterhalen – door voort te bouwen op de grassroots oorsprong van het project kan de invloed van de Highline verder strekken dan haar directe stedelijke omgeving.

Hieruit voorvloeiend zien wij vier hoofdbeloftes voor een natuurgedreven upgrade van de Camden Highline als platform of desires:

  1. Bewerkstelligen van een symbiose; met ruimte voor flora, fauna, water en voedsel. Een plek die tegemoetkomt aan de inherente menselijke behoefte om verbonden te zijn met de natuur, juist midden in een stedelijke omgeving. Een vernieuwde band in het belang van de natuur: tussen mens en natuur en tussen mensen.
  2. Activeren en aanjagen; interventies als pressure cooker van nieuwe natuurinclusieve mogelijkheden die verbinden en versterken.
  3. Ontspanning en ontsnapping bieden; een geliefde plek zonder veel activiteit en afleiding, een meditatieve place of nothingness die ruimte geeft voor introspectie – voor even weg uit de stad, maar er tegelijkertijd in verankerd.
  4. Creëren van een gemeenschappelijke basis; interventies als sociale ruime, geduid door betrokkenheid en interactie van gebruikers. Een thuis voor iedereen, dat er voor zorgt dat iedereen zich welkom en op zijn plek voelt.

Gezamenlijk dragen deze beloftes bij aan de ontwikkeling van de Camden Highline tot een plek waar mens en natuur dichter tot elkaar kunnen komen, actief of in de ruststand. Een systeem in evenwicht.


Samenwerking: Arcadis, LOLA Landscape Architects, Urban Movement, Sam Jacob, New Practice and Hatch Regeneris Beeld door: Studio for New Realities, LOLA Landscape Architects Bekijk alle inzendingen: https://www.camdenhighline.com/competition-entries