Schiphol: the Absorber

Radicaal pakket van maatregelen voor de transformatie van Schiphol Centre in 2050

Projectgegevens

Stel je een luchthaven voor die fundamenteel herziet wat het betekent om een internationaal verbindende hub te zijn. Een luchthaven die haar rol en belang als knooppunt vergroot en verbreedt én tegelijkertijd haar verantwoordelijkheid neemt voor de impact die het heeft op haar omgeving. Schiphol wordt een aantrekkelijke plek met een menselijke maat. Een plek die inspeelt op de eisen van de toekomst.

Challenges
Voor de Urban Exploration Schiphol 2050, vroeg Schiphol Group vijf creatieve denkers om elk een visie voor het centrum van de luchthaven in 2050 te leveren. We stelden een fundamentele vraag: waar zou Schiphol voor moeten staan? De luchthaven heeft een onmiskenbaar groot belang voor Nederland, als het gaat om een bijdrage aan connectiviteit, lokale en nationale economie. Tegelijkertijd zijn er een aantal aanzienlijke keerzijden: impact op het verkeersnetwerk, de druk op andere benodigde functies in de dichtbevolkte regio, en milieueffecten door consumptie van grondstoffen en leefbaarheid in de omliggende gebieden. In het publieke debat rond deze kwesties is de laatste jaren de publieke gevoeligheid groeiende– een trend die door zal zetten gezien de urgentie van de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.

Approaches
Het gaat om aanzienlijke opgaven, en daar is geen ‘quick fix’ voor. Voor de toekomst van Schiphol is een ‘grand design’ niet relevant. Wat nodig is, is een strategie met een pakket van transformatieve maatregelen. Interventies die enerzijds de rol van Schiphol als internationale hub voor publieke mobiliteit verstevigt en uitbouwt – maar dan beter. Anderzijds als voorwaarde voor welke volgende stap dan ook, om op een gelijkwaardige manier ingrepen door te voeren die de gebruikskwaliteit en duurzaamheidsprestaties sterk verbeteren. Om ervoor te zorgen dat Schiphol Centre een succesvolle, prettige én verantwoordelijke plek wordt, is het cruciaal dat de toekomstige ontwikkeling en interventies bezien worden vanuit zowel het lokale als regionale (Metropoolregio Amsterdam) perspectief en dat succes niet enkel afgemeten wordt aan de internationale concurrentiepositie.

Solutions
Ons voorstel voor een ‘update’ van waar Schiphol voor staat en het functioneren van het centrum bestaat uit een pakket maatregelen in vier categorieën, van kleiner naar groter:

Onze aanbevelingen vormden input voor de strategie voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven - meer informatie volgt.

Studio for New Realities was onderdeel van een groep creatieve denkers, die de opdracht ieder vanuit hun eigen expertise benaderden. De andere geselecteerde bureaus waren LOLA Landscape Architects, UN Studio, 51N4E, en Crimson Historians and Urbanists.

In december 2022 verscheen er een artikel in Blauwe Kamer over de Urban Exploration en de visies van de vijf bureaus.

Lees het artikel hier

Rol Ruimtelijk strateeg Opdrachtgever Royal Schiphol Group Opgave Conceptuele verkenning van de toekomst van Schiphol Centre Jaar 2022 Status Verkenning afgerond Team Studio for New Realities Jeroen Zuidgeest Marie Saladin Rozemarijn Stam