Stationsdistrict Hoorn

Hoorn, Nederland

Projectgegevens

Het stationsgebied is de laatste lege en onbebouwde plek in Hoorn met mogelijkheden voor ontwikkeling om een nieuw stuk stad toe te voegen. Het gebied heeft een grote potentie om te antwoorden op de programmatische vraagstukken van de stad en de sluitsteen te vormen voor de ontwikkeling van het unieke pakket dat deze stad kan bieden.

Het gebied is al bijna twee decennia onderhevig aan een planningsproces en bevindt zich in een impasse. Om het project weer op gang te helpen en te versnellen, is het opnieuw in evenwicht brengen van de ambities noodzakelijk.

Met het prachtige oude centrum gesitueerd ten zuiden van het stationsgebied, een zeer goede verbinding met het IJsselmeer, en grote publieke functies voor de stad en regio gesitueerd ten noorden van het stationsgebied, kan het gebied voorzien in de programmatische behoefte van de stad en een strategische bijdrage leveren in het versterken van het unieke kwaliteitenpakket dat deze stad te bieden heeft.

Het O-team - onderdeel van het Ministerie van BZK - is door de gemeente Hoorn en haar projectpartners - de Provincie Noord-Holland, NS en ProRail - gevraagd een visie aan te leveren voor de programmering en ontwikkeling van en rondom het stationsgebied van Hoorn. Het O-team heeft in het kader van deze opdracht Studio for New Realities geselecteerd om ontwerpend onderzoek te doen naar de wijze waarop een 'verleidelijke programmering' kan bijdragen aan het activeren van dit deel van de stad. En hierdoor een sterkere ruimtelijk-programmatische verbinding te leggen tussen het noorden en zuiden van het spoor, maar ook de positie van dit gebied op een grotere schaal te versterken.

Met het project Poort van Hoorn wil de gemeente de bereikbaarheid van het stationsgebied verbeteren. Automobilisten, fietsers, bus- en treinpassagiers en voetgangers zijn straks sneller op het station en ervaren meer reisgemak. Daarnaast gaat de gemeente het stationsgebied verder ontwikkelen als plek om prettig te verblijven en te wonen.

Stationsomgevingen zijn gebaat bij een goede mix aan functies, een menselijke schaal en naast doorgangskwaliteit ook een goede verblijfskwaliteit. Welke interventies zijn er nodig om te komen tot een verleidelijke programmering en activering van het stationsgebied? Hoe kan de programmering van het stationsgebied bijdragen aan de algehele identiteit van Hoorn?

Rol Strategie en ontwerp Opdrachtgevers O-team, Ministerie BZK (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) met Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland, Prorail en NS Stations als project partners Jaar 2019 Status Afgerond Team Studio for New Realities Jeroen Zuidgeest, Umut Türkmen