The Easy Office

Case study: Canary Wharf, Londen, Engeland

Projectgegevens

Een fundamenteel onderzoek en de- en reconstructie van de typische grootschalige headquarter, naar een meer kwalitatief, menselijk, aangenaam, gezond en duurzaam model. Uitgaande van een radicale vereenvoudiging en 'easy' benadering van de architectuur ontstaan er werkruimtes met meer vrijheid, uitdagende programmatische combinaties en een comfortabelere omgeving met natuurlijk licht en ventilatie en te openen gevels.

De driver van dit project is het Give Me Back My Freedom-manifest met observaties van de status-quo van onze ruimtelijke omgeving - de karakterloze, kunstmatige, geconditioneerde en geïnternaliseerde omgeving - en het effect hiervan op ons als gebruikers. Het stelt een radicale verandering in de ontwerpaanpak voor, om kwaliteiten te herwinnen en een antwoord te bieden op de wereldwijde urgenties waarmee we worden geconfronteerd. Zijn onze gebouwde omgeving, onze gebouwen en onze producten die we dagelijks gebruiken eigenlijk 'logisch'? En is de organisatie en het ontwerp van deze elementen optimaal? Er moet een betere manier zijn.

Een ontwerpgestuurd onderzoek illustreert het manifest. The Easy office biedt een nieuw prototype voor het standaard kantoor van een grote bank als enkele huurder, gebaseerd op het volume en alle standaardvereisten vanuit de markt, met als doel de kwaliteit en vrijheid voor gebruikers te maximaliseren. Het kantoor als meest exemplarische typologie voor het generieke en kunstmatige karakter en de interiorisatie van onze gebouwde omgeving; als resultaat van de mind-set van onze cultuur en symbool van het kapitalisme. Een plek waar miljoenen mensen elke dag hun tijd doorbrengen, maar die in de meeste gevallen een gevoel van negativiteit en de meest desolate omgevingen van onze gebouwde omgeving opleveren. Deze plekken hebben de potentie om heel duidelijk te illustreren wat de mogelijkheden zijn voor maximalisatie van de gebruikskwaliteit.
The Easy Office beantwoordt aan problemen en gemiste kansen van huidige archetypische oplossingen als eerste illustratie van deze mogelijke, aansprekende toekomst: van een ‘dead box’ naar een meer sympathieke, gezondere werkomgeving en van een grootschalig monofunctioneel cluster als ‘dead district’ naar een kwalitatieve omgeving.

Het onderzoek deconstrueert de kantoortypologie – door het onderzoeken van de verschillende standaarden – waardoor de verschillende crises van het typische kantoorgebouw onthuld worden: het 'verzegelde' interieur en de kwaliteit van de werkomgeving kun je sterk bekritiseren, en de toren als paradigma voor het kantoorgebouw, om de bedrijfsidentiteit uit te drukken. Dit zijn de belangrijkste redenen voor het gebrek aan stedelijke kwaliteit in kantoordistricten.
Ten tweede zijn de raison-d'être voor de kantoortoren en de kenmerken van de omgeving van kantoordistricten onderzocht, hierdoor zijn argumenten gevonden die de noodzaak van de toren als archetype voor het kantoor ontkrachten.

Op basis van dit onderzoek werd de Easy Office gereconstrueerd volgens een ‘easy’ architectuur en vereenvoudiging van technische oplossingen. The Easy Office richt zich op de elementen die de kwaliteit van de werkomgeving het sterkst beïnvloeden: het bouwvolume en het binnenklimaat / de gevel. Door het sturen op optimale zonoriëntatie, daglichttoegang en interactie met de omgeving, is het bouwvolume geoptimaliseerd. Door een radicale vereenvoudiging van alle elementen van het gebouw, wordt de kwaliteit van de werkomgeving verbeterd waardoor een gezondere, natuurlijk gereguleerde omgeving met meer kwaliteit ontstaat. Door een reeks interventies in de ontsluiting van het gebouw – de circulatie – om de communicatie en flexibiliteit binnen het gebouw te optimaliseren, en de toevoeging van een reeks 'activators', wordt de vrijheid in gebruik en de effectiviteit voor werkprocessen gemaximaliseerd.

Het resultaat is een raamwerk van ruime en open vloeren met een pakhuisachtige kwaliteit als platform voor activiteiten – een werkmachine in positieve zin – waardoor gebruikers worden uitgedaagd om hun omgeving te gebruiken, aan te passen, te optimaliseren en te activeren in de breedste zin van het woord.
'Machines' of 'activators', die het klimaat reguleren, logistiek en sociale interactie organiseren, worden toegevoegd. Elk dragen ze op een specifieke manier bij aan deze werkmachine en vormen een meerwaarde voor het karakter van het gebouw.
Ze creëren een verzameling (arche)typen binnen de kantoor-typologie als identificeerbare elementen die direct vertegenwoordigen wat ze toevoegen: de Light-bays, de Brise-soleil balkons, de windschermen, de lucht-en-liftschachten met de windgaten, de Diagonal Voids, de servicetorens, de bedrijfsfoyer met de ‘business-accelators’, het zonnedak met keuken, de shortcuts (roltrappen) en de led-light monitor (live-weergave van de trading floor en investeringsacties als volgende stap in 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'). Geniet van je vrijheid!

Rol Stedelijk onderzoek en ontwerp Opdrachtgever Afstudeerproject Academie van Bouwkunst Rotterdam, Nominatie Archiprix NL Programma Kantoorprogramma Omvang 100.000 m² Jaar 2007 Status Afgerond