(Y)our City Centre

Glasgow, Schotland (@MVRDV)

Projectgegevens

Een multidisciplinair team onder leiding van MVRDV is geselecteerd door de gemeenteraad van Glasgow om ​​gezamenlijke en internationale expertise te bieden voor de strategie voor de vernieuwing van het stadscentrum. Dit gebied zal transformeren in leefbaarder, aantrekkelijker, concurrerender en duurzamer centrum voor alle Glaswegians. Vandaag de dag is het stadscentrum van Glasgow een prachtig historisch ensemble, maar het staat - net als bij veel postindustriële steden - voor uitdagingen zoals leegstaande gebouwen, onderbenutte percelen, veranderingen in retail, binnenstedelijk wonen, openbare open ruimte, veiligheid en verkeer.

Jeroen Zuidgeest was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ontwerp en projectmanagement bij MVRDV.

“De (Y)our City Centre-strategie is een praktische, gelaagde aanpak met een reeks projecten die in omvang variëren, en die gezamenlijk bijdragen aan de 'upgrade' van de stad, om de levendigheid, aantrekkelijkheid en concurrentievermogen van de stad te vergroten in een grotere (inter)nationale context, waardoor een geleidelijke ontwikkeling met veel belanghebbenden mogelijk wordt”, zegt Jeroen Zuidgeest, voormalig partner en architect van MVRDV.

Het bruisende centrum van Glasgow is het hart van de economie van Schotland. Er werken 135.000 mensen en het biedt de Glaswegians en toeristen een mix van ontspanning, cultuur, winkels en entertainment.

In de afgelopen decennia heeft de stad een International Financial Services-district en een vernieuwd Merchant City-gebied opgezet die voor groei van de toeristische en financiële sectoren hebben gezorgd, ondanks de moeilijke economische omstandigheden van de afgelopen jaren. Afgezien daarvan staat het centrum voor grote stedelijke uitdagingen, waaronder leegstaande gebouwen, inefficiënt gebruik van de openbare ruimte, grote infrastructuurscheiding, door auto's gedomineerde straten, gebrek aan openbare en groene ruimten, weinig bewoners in het centrum en hoge emissies.

Onder de bredere paraplu van (Y)our City Centre, zal een samenwerkingsverband opgezet door de gemeenteraad van Glasgow het centrum transformeren in een levendig, groen, leefbaar, aantrekkelijk en concurrerend gebied. Een centrum dat het niet alleen goed doet in de zin van commercie, maar dat vooral meer bewoners aantrekt aangezien er momenteel slechts ongeveer 20.000 mensen wonen.

Alle vier de uiteinden van het stadscentrum zijn om verschillende redenen zeer uitdagende gebieden. De rivieroever heeft veel potentie maar is momenteel onderbenut, ontoegankelijk en onaantrekkelijk. Het centrum van de stad wordt aan de randen gedefinieerd door de rivier de Clyde, de snelweg M8 en de hoofdstraat. En voor alle vier de plekken zijn veranderingen benodigd. Een opnieuw uitgedachte stedelijke snelweg en wegennet bijvoorbeeld, zullen een betere integratie van de snelweg M8 met de stad mogelijk maken. Het doel is om de kwaliteiten van deze randen nieuw leven in te blazen om aangrenzende buurten weer te verbinden met het centrum. Dit zal beter gebruik mogelijk maken van de overvloed aan ongebruikte ruimtes voor recreatie, sport, evenementen, open groene ruimten en voetgangers- en fietsverbindingen verbeteren.

Vanuit een holistische en geïntegreerde aanpak is het idee om ongebruikte percelen in te vullen en bestaande infrastructuur te gebruiken, door ze veelzijdiger, gemengd en slimmer te maken in hun functies. De rivieroever van de Clyde biedt kansen om de vier districten – Broomielaw, Blythswood, St Enoch en Central – te verbinden en nieuwe energie te geven voor herontwikkeling. Dit zal een positieve impact hebben op het centrum, met de potentie door te werken tot in de bredere stadsgrenzen.

Glasgow zit in een stadium waarin gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden dienen te resulteren in langetermijnstrategieën die de toekomstige ontwikkeling tot een internationale stad van wereldklasse zullen waarborgen. Deze moeten nu worden geïmplementeerd om visies te verzekeren voor een aantrekkelijker, groener, uitnodigender en efficiënter stadscentrum.

Architect MVRDV Samenwerking Austin-Smith:Lord Architects en andere lokale specialisten Opdrachtgever Gemeenteraad Glasgow Programma Masterplan Omvang 400 hectare stadscentrum Jaar 2016 - ongoing Status Ongoing Copyright MVRDV