Verstedelijkingsperspectief Zwolle 2040

Visie op de schaalsprong van Zwolle, Nederland

Projectgegevens

Zwolle is een unieke stad die in rap tempo groeit. De komende twee decennia zal de bevolking naar verwachting met ongeveer een kwart groeien naar een stad van 160.000 tot 180.000 inwoners. De stad heeft bovendien stevige maatschappelijke ambities. Zwolle staat daarmee aan de vooravond van een schaal- en kwaliteitssprong die de stad uitdaagt na te denken over haar toekomstige identiteit. Ruimtevolk en Studio for New Realities ontwikkelden in opdracht van het Zwols Concilium (samenwerking van overheden, marktpartijen en woningcorporaties) een verstedelijkingsperspectief voor toekomstig Zwolle als aanjager van lef en als inspiratiebron voor het gesprek over de toekomst van de stad.

Zwolle wil haar (inter)nationale positie als krachtige regio bestendigen. In de omgevingsvisie 'Mijn Zwolle van morgen’ (deel 1) spreekt de stad nadrukkelijk de ambitie uit haar stedelijkheid op een duurzame en inclusieve manier te versterken. Zwolle zoekt nu naar de ontwikkelrichting die past bij deze ambities en het karakter van de stad. Het Zwols Concilium heeft dit vertaald in een pleidooi voor een ‘kwalitatieve groei van een inclusieve stad’ en vroeg Ruimtevolk en Studio for New Realities voor het ontwikkelen van een verstedelijkingsperspectief.

'Zwolle 2040: een perspectief op de verstedelijkingsopgave' is een integraal toekomstbeeld waarin verstedelijking niet gezien wordt als een woningbouwopgave, maar als vliegwiel voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke ambities zoals het versterken van de leefkwaliteit en het unieke karakter van de stad. Zo gaan opgaven zoals bereikbaarheid, de energietransitie, inclusiviteit, werkgelegenheid en klimaatadaptatie altijd samen met de realisatie van nieuwe, kwalitatief hoogwaardig en complementaire woonmilieus. Van kwantitatief naar kwalitatief.

Het perspectief is opgebouwd uit zes richtinggevende dragers voor de schaalsprong en daarmee de toekomst van de stad. Zes ruimtelijke strategieën die het systeem van de stad versterken, waarmee barrières voor verstedelijking worden geslecht en nieuwe verbindingen worden gelegd tussen gebieden en programma’s. Daarnaast wordt de relatie met het unieke landschap en water versterkt, de bestaande stad gerepareerd en verrijkt en de ontwikkeling van nieuwe stedelijke programma’s aangejaagd. Het perspectief is tot stand gekomen in co-creatie met Zwolse ontwerpers en het Zwols Concilium en is met haar verbeeldingskracht een aanjager van lef en inspiratiebron voor het gesprek over de toekomst van de stad.

Visie Ruimtevolk en Studio for New Realities Opdrachtgever Zwols Concilium Omvang & programma Verstedelijkingsvisie en scenario-ontwikkeling stad Status Afgerond Team Studio for New Realities Jeroen Zuidgeest, Umut Türkmen, Oleksandra Tkachenko