Studio for New Realities is een studio voor strategische stedelijke ontwikkeling, architectuur en consultancy.

Wij werken nadrukkelijk tegelijkertijd op de grote en kleine schaal: stedenbouw, architectuur, het maken van communities, woon-werkomgevingen of publieke ruimte. We ontwikkelen heldere concepten, verleidelijke en relevante visies en krachtige ontwerpen, volgens een radicaal-pragmatische aanpak en easy vormgeving – pleasant, menselijk, pragmatisch en low-tech.

De kern van onze aanpak is het combineren van hardware + software + orgware. Een gelaagd pakket van ruimtelijke, programmatische en socio-economische ingrepen, om tot een werkend systeem en een ontwikkeling met impact te komen. Vanuit verschillende rollen en voor diverse opgaven leveren wij specifieke services en producten, waarvoor we nauw samenwerken met specialisten.

Community & Programma Strategie

Community- en Programmastrategie

Ontwikkelen van het gebruikssysteem voor een te ontwikkelen gebied of gebouw, met focus op de software en orgware (als basis voor de hardware).

Scenario-ontwikkeling en Ontwikkelperspectieven

Scenario-ontwikkeling en Ontwikkelperspectieven

Verkennen en visualiseren van mogelijke ontwikkelrichtingen door middel van ontwerpend onderzoek als antwoord op maatschappelijke veranderingen, ruimtebehoefte en/of organisatieverandering.

Strategisch ontwerp

Strategisch ontwerp

Ontwikkelen, testen, afwegen en aanscherpen van ruimtelijke modellen om tot een programma en framework voor ontwikkeling te komen.

Ruimtelijk Actieplan of Ontwikkelstrategie

Ruimtelijk Actieplan of Ontwikkelstrategie

Ontwikkelen van een ‘resultaatgericht ontwerp’, waarin ingrepen helder beargumenteerd zijn, uitgezet in de tijd en gekoppeld aan investeringsbudgetten en actoren.

Systeemontwerp

Systeemontwerp

Inzetten van ontwerp als tool voor systeemverandering en optimalisaties van prestaties.

Strategisch advies

Strategisch advies

Vanuit een adviesrol meedenken over de inhoudelijke- en procesmatige aanpak van strategische ontwikkelingsprojecten.