Studio for New Realities is een studio voor strategische stedelijke ontwikkeling, architectuur en consultancy.

New Realities
Postit life

We opereren als design squad en werken aan projecten die stap voor stap bijdragen aan het verbeteren van onze omgeving, stad en wereld.

Jeroen

Jeroen Zuidgeest

Initiatiefnemer, Architect & Strategisch Stedenbouwkundig Adviseur

Jeroen heeft Studio for New Realities opgericht om bij te dragen aan een wereld die aantrekkelijker, duurzamer, gezonder is, met meer levensgeluk.

Jeroen is ervan overtuigd dat er een betere manier moet zijn om onze omgeving te organiseren. Hij heeft nadrukkelijke interesse en affiniteit met stedelijke ontwerp- en onderzoeksopgaven, van gebouw tot stads- en regioschaal, en brede praktijkervaring aan de hand van concrete ontwerp- en onderzoeksprojecten, voor zeer verschillende opgaven, in verschillende contexten.

Jeroen was tot begin 2018 Partner, Hoofd van het Strategic Planning Department en architect bij MVRDV, waar hij verantwoordelijk was voor inhoudelijke ontwikkeling en organisatie binnen het departement en werkte aan verschillende stads- en regiovisies, masterplanning en ontwikkelingsstrategieën, onderzoeksprojecten, publicaties, tentoonstellingen en onderwijs aan verschillende instituten.

Ryanne Janssen

Ryanne Janssen

Architect & Projectleider

Ryanne is gefascineerd door de wisselwerking tussen verschillende ontwerpschalen - van stedenbouw tot meubilair - en hoe deze samen kunnen werken in een spannend en intelligent geheel.

Opgeleid als architect aan de TU Eindhoven, met een speciale interesse in architectuurtheorie, ontwerpt Ryanne zorgvuldige, op onderzoek gebaseerde plannen. In de afgelopen jaren werkte ze bij ambitieuze architectenbureaus in Rotterdam, Amsterdam en Beijing, waar ze ervaring op deed in alle schalen en fases van het ontwerp- en bouwproces in ontwerpontwikkeling en projectleiding. Met een sterke liefde voor sport en natuur, wil Ryanne gezonde, intelligente en duurzame leefomgevingen creëren.

Hedwig van der Linden

Hedwig van der Linden

Architectural Designer & Onderzoeker

Hedwig richt zich op het samenbrengen van ontwerp, gebruik en onderzoek voor stedelijke ontwikkeling.

Geïntrigeerd door de uiteenlopende (on)mogelijkheden waaruit deze disciplines bestaan, onderzoekt en ontwikkelt Hedwig mogelijkheden om ze samen te brengen om onze leefkwaliteit te verbeteren. Opgeleid als architect aan de TU Delft deed ze ervaring op bij zowel een gerenommeerd architecten- als een onderzoeksbureau. Met één voet in de praktijk en één in de wetenschap versterkt ze wederzijds haar werk bij New Realities met een onderzoeksmandaat bij de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Maria

Maria Salmatzidou

Architect & Urban Designer

Maria is gefascineerd door interacties en transformaties in het stedelijk weefsel die de diverse lagen van de stad stimuleren.

Vanuit geboorteland Griekenland vertrok ze voor haar studie naar Frankrijk en Spanje, waar ze opgeleid werd tot architect. De laatste jaren deed ze ervaring op in masterplanning, architectuur en ontwerp voor de openbare ruimte bij verschillende Parijse architectenbureaus. Maria was eerder assistent-professor bij École Speciale d’Architecture en nam deel aan diverse internationale urban design workshops, waarbij ze de waarde van continue ontwikkeling en het delen van kennis binnen een team leerde doorgronden.

Juliana Giraldo Sanabria

Juliana Giraldo Sanabria

Urban Designer & Duurzaamheidsadviseur

Juliana gelooft in de kracht van kleine acties om een grote impact te genereren.

Als een Colombiaanse architect met een Master of Science in Urban Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met een specialisatie in milieu en klimaatverandering, werkte ze aan verschillende complexe en grote projecten in Zuid-Amerika, China en Europa. Juliana onderzoekt de potenties van bestaande stedelijke omgevingen en ontwerpt strategieën om deze plekken duurzaam te verbeteren. Ze werkt hard aan het realiseren van de stad als een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor iedereen - van mens tot natuur - als nieuwe realiteit voor ons allemaal.

Rozemarijn Stam

Rozemarijn Stam

Community- & Programmastrateeg

Rozemarijn heeft een sociaal-culturele blik op gebiedsontwikkeling, met bijzondere aandacht voor passend programma en symbiose tussen oud en nieuw.

Ze heeft een achtergrond in (stads)geschiedenis, de culturele sector en (gebieds)positionering, en studeerde Urban Regeneration aan The Bartlett School of Planning (University College London). Rozemarijn legt zich in de studio met name toe op het ontwikkelen van community building- en programmastrategieën voor (her)ontwikkelingen uiteenlopend in schaal. Zo hoopt zij een bijdrage te leveren aan een prettige, prikkelende en verbonden leefomgeving voor iedereen.

Oleksandra Tkachenko

Oleksandra Tkachenko

Urban Designer & Planner

Oleksandra wordt gedreven door de relatie tussen de sociale- en gebouwde omgeving.

Met een achtergrond in zowel traditionele planologie op KNUCA (Kiev) en Strategische Planning & Beheer op Erasmus Universiteit Rotterdam, definieert Oleksandra sociaal-ruimtelijke uitdagingen en brengt ze middels top-down en bottom-up ontwikkelstrategieën samen op een praktische wijze. Door constant de wereld om haar heen te bevragen en middels haar acties als optimistische stedelijk activist, creëert ze nieuwe maatschappelijke realiteiten.

Michele 200120

Michele Maritano

Junior Ontwerper

Michele is junior ontwerper en ondersteunt bij het ontwerpen binnen verschillende projecten. Hij is geïnteresseerd in het vertalen van de alledaagse dingen in het leven in karakteristieke en aantrekkelijke ontwerpoplossingen.

Michele studeerde architectuur en bouwtechniek aan de Politecnico di Milano en de TU Delft, en werkte aan projecten variërend van het schaalniveau van de stad tot het interieur. Hij is van mening dat sociale en ecologische duurzaamheid een sleutelrol spelen bij het ontwerpen op alle schaalniveaus om gezonde en fijne ruimtes, zowel openbare als private, te creëren.

Mascotte

Inspirator

Postit
To act
Studio