Studio for New Realities is een studio voor strategische stedelijke ontwikkeling, architectuur en consultancy.

New Realities
Postit life

We opereren als design squad en werken aan projecten die stap-voor-stap bijdragen aan het verbeteren van onze omgeving, stad en wereld.

Jeroen Zuidgeest

Jeroen Zuidgeest

Architect, strategisch stedenbouwkundig adviseur

Jeroen heeft Studio for New Realities opgericht vanuit de overtuiging dat er een betere manier moet zijn om onze omgeving te organiseren. Om bij te dragen aan een wereld die aantrekkelijker, duurzamer, gezonder is, met meer levensgeluk.

Jeroen is architect en strategisch stedenbouwkundig adviseur en heeft nadrukkelijke interesse en affiniteit met stedelijke ontwerp- en onderzoeksopgaven, van gebouw tot stads- en regioschaal, en brede praktijkervaring aan de hand van concrete ontwerp- en onderzoeksprojecten, voor zeer verschillende opgaven, in verschillende contexten.

Jeroen was tot begin 2018 Partner, Hoofd van het Strategic Planning Department en architect bij MVRDV, waar hij verantwoordelijk was voor inhoudelijke ontwikkeling en organisatie binnen het departement en werkte aan verschillende stads- en regiovisies, masterplanning en ontwikkelingsstrategieën, onderzoeksprojecten, publicaties, tentoonstellingen en onderwijs aan verschillende instituten.

LinkedIn
Ryanne Janssen

Ryanne Janssen

Architect | projectleider

Ryanne is gefascineerd door de wisselwerking tussen verschillende ontwerpschalen - van stedenbouw tot meubilair - en hoe deze samen kunnen werken in een spannend en intelligent geheel.

Opgeleid als architect aan de TU Eindhoven, met een speciale interesse in architectuurtheorie, ontwerpt Ryanne zorgvuldige, op onderzoek gebaseerde plannen. In de afgelopen jaren werkte ze bij ambitieuze architectenbureaus in Rotterdam, Amsterdam en Beijing, waar ze ervaring op deed in alle schalen en fases van het ontwerp- en bouwproces in ontwerpontwikkeling en projectleiding. Met een sterke liefde voor sport en natuur, wil Ryanne gezonde, intelligente en duurzame leefomgevingen creëren.

LinkedIn
Hedwig van der Linden

Hedwig van der Linden

Ontwerper & onderzoeker

Hedwig richt zich op het samenbrengen van ontwerp, gebruik en onderzoek voor stedelijke ontwikkeling.

Geïntrigeerd door de uiteenlopende (on)mogelijkheden waaruit deze disciplines bestaan, onderzoekt en ontwikkelt Hedwig mogelijkheden om ze samen te brengen om onze leefkwaliteit te verbeteren. Opgeleid als architect aan de TU Delft deed ze ervaring op bij zowel een gerenommeerd architecten- als een onderzoeksbureau. Met één voet in de praktijk en één in de wetenschap versterkt ze wederzijds haar werk bij New Realities met een onderzoeksmandaat bij de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

LinkedIn
Umut Turkmen

Umut Türkmen

Ontwerper & onderzoeker

Umut heeft een speciale interesse in het ontwikkelen van optimalisaties en creëren van nieuwe kwaliteiten op alle schaalniveaus van de gebouwde omgeving. Van de architectonische schaal naar een regionale schaal en omgekeerd.

In de afgelopen jaren heeft Umut ervaring opgedaan in verschillende ontwerpbureaus, waarbij hij zowel aan architectuuropdrachten als aan masterplanning werkte. Hij combineert zijn werk bij Studio for New Realities met zijn afstuderen in zowel Architectuur als Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

LinkedIn
Juliana Giraldo Sanabria

Juliana Giraldo Sanabria

Ontwerper & onderzoeker

Juliana gelooft in de kracht van kleine acties om een grote impact te genereren.

Als een Colombiaanse architect met een Master of Science in Urban Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met een specialisatie in milieu en klimaatverandering, werkte ze aan verschillende complexe en grote projecten in Zuid-Amerika, China en Europa. Juliana onderzoekt de potenties van bestaande stedelijke omgevingen en ontwerpt strategieën om deze plekken duurzaam te verbeteren. Ze werkt hard aan het realiseren van de stad als een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor iedereen - van mens tot natuur - als nieuwe realiteit voor ons allemaal.

LinkedIn
Oleksandra Tkachenko

Oleksandra Tkachenko

Ontwerper & onderzoeker

Oleksandra wordt gedreven door de relatie tussen de sociale- en gebouwde omgeving.

Met een achtergrond in zowel traditionele planologie op KNUCA (Kiev) en Strategische Planning & Beheer op Erasmus Universiteit Rotterdam, definieert Oleksandra sociaal-ruimtelijke uitdagingen en brengt ze middels top-down en bottom-up ontwikkelstrategieën samen op een praktische wijze. Door constant de wereld om haar heen te bevragen en middels haar acties als optimistische stedelijk activist, creëert ze nieuwe maatschappelijke realiteiten.

LinkedIn

Mascotte

Inspirator

Postit
To act
Studio