Als design squad werken we aan grootschalige en kleinschalige projecten: stedenbouw, architectuur, programmaconcepten, leef- en werkomgevingen en de openbare ruimte. Het team bestaat uit specialisten met uiteenlopende achtergronden, van stedenbouw, architectuur en ontwerpend onderzoek tot strategisch ontwerp voor duurzaamheid, programma en community.

Door deze interdisciplinaire insteek wordt iedere opgave vanuit verschillende perspectieven benaderd en werken we aan integrale plannen met ware impact. Waar iedereen vanuit eigen expertise werkzaam is binnen onze projecten, leveren we tegelijkertijd een bijdrage aan de bredere studio-ontwikkeling.

Postit life
SFNR Portrait Jeroen

Jeroen Zuidgeest

Initiatiefnemer, architect & strategisch stedenbouwkundig adviseur

Jeroen heeft Studio for New Realities opgericht om bij te dragen aan een wereld die aantrekkelijker, duurzamer en gezonder is, met meer levensgeluk. Hij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische ontwikkeling van onze projecten.

Jeroen is ervan overtuigd dat er een betere manier moet zijn om onze leefomgeving in te richten. Hij heeft nadrukkelijke interesse en affiniteit met stedelijke ontwerp- en onderzoeksopgaven, van gebouw tot stads- en regioschaal, en brede praktijkervaring aan de hand van concrete en complexe ontwerp- en onderzoeksprojecten, voor zeer verschillende opgaven, in verschillende contexten.

Jeroen was tot begin 2018 partner, hoofd van het Strategic Planning Department en architect bij MVRDV, waar hij verantwoordelijk was voor inhoudelijke ontwikkeling en organisatie binnen het departement. Hij werkte onder andere aan verschillende stads- en regiovisies, masterplanning en ontwikkelingsstrategieën, onderzoeksprojecten, publicaties en tentoonstellingen, en gaf onderwijs aan verschillende instituten.

SFNR Portrait 1

Rozemarijn Stam

Programma- & communitystrateeg en projectleider

Rozemarijn ontwikkelt programmastrategieën, plannen voor community-ontwikkeling en is projectleider. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de bredere profilering van de studio.

Rozemarijn heeft een achtergrond in (stads)geschiedenis, de culturele sector en gebiedspositionering, en studeerde Urban Regeneration aan The Bartlett School of Planning (University College London). Met een sociaal-culturele blik op gebiedsontwikkeling, bijzondere aandacht voor passend programma en een symbiose tussen oud en nieuw, draagt ze bij aan de ontwikkeling van een prettige, prikkelende en verbonden leefomgeving voor iedereen.

SFNR Portrait Riemer

Riemer Postma

Architect & Projectleider

Riemer werkt als architect aan de (technische) uitwerking van onze ontwerpen. Mede door zijn brede kennis en kunde is hij veelal van de initiatief fase tot en met de uitvoering bij het project betrokken.

Hij vindt het belangrijk aandacht te besteden aan de kansen die er voor een ontwerper liggen binnen maatschappelijke thema's en is geïnteresseerd in de relatie tussen de gebruiker en zijn omgeving. Riemer is cum laude afgestudeerd aan het HBO Bouwkunde in Leeuwarden en behaalde met een eervolle vermelding zijn master architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Hij werkte eerder aan toonaangevende projecten als de transformatie van het Rijksmonumentale Kaaspakhuis in Gouda, 212 loftwoningen op de voormalige Fenixloods op Katendrecht in Rotterdam en de uitbreiding van het Koning Willem I College met een volledig houten hoofddraagconstructie. Bijzonder zijn de vele gesprekken die hij heeft gevoerd met de toekomstige bewoners voor een woningindeling op maat. Naast zijn werkzaamheden als architect is hij docent woongebouw en woonomgeving op de TU Delft en lid van Jong Onroerend Goed Den Haag (JOH).

SFNR Portrait Marie

Marie Saladin

Architect en projectleider

Marie is als architect betrokken bij de strategische ontwerpontwikkeling van verschillende projecten en de visuele vertellingen van de studio.

Gesterkt door een grote nieuwsgierigheid naar de natuurwetenschappen gelooft ze in de noodzaak van het verbeteren van de manier waarop we de relatie tussen de natuurlijke en de stedelijke wereld ontwerpen. Als architect heeft Marie op diverse schaalniveaus werkervaring opgedaan als strategisch stedenbouwkundige in Parijs en binnen de internationale context van ambitieuze architectenbureaus in Rotterdam. Het betreden van het vraagstuk van het door de mens gecreëerde landschap in Nederland inspireerde haar tot een bekroond onderzoek naar het vormgeven van de natuur, de omgang met water en nieuwe manieren van leven. Marie houdt van beeldende kunst en grafisch ontwerp en werkt aan expressieve manieren om ideeën te verbeelden en verhalen te bouwen.

SFNR Portrait Ieva

Ieva Lendraityte

Stedenbouwkundige

Ieva werkt als stedenbouwkundige aan projecten uiteenlopend in schaal. Ze is gefascineerd door de gelaagde uitdagingen die de huidige stedelijke context met zich meebrengt, en de processen, diversiteit en complexiteit die daar bijhoren.

Ze behaalde haar masterdiploma in Architecture, Urbanism and Building Sciences aan de TU Delft, waarna ze ervaring opdeed bij verschillende bureaus in Litouwen en Nederland. Hier werkte ze aan een reeks kleine en grote projecten in het domein van onderwijs en onderzoek. Ieva is zelf werkzaam geweest als onderzoeker op het gebied van kenniscreatie, -overdracht en samenwerking in kennisintensieve omgevingen.

Sf NR Portrait Leon

Léon Silderhuis

Architectonisch ontwerper

Léon is betrokken bij de ontwikkeling van de architectonische ontwerpen binnen het bureau, met een focus op de technische vereisten en uitwerking.

Met een fascinatie voor de complexiteit van de interactie van de mens met zijn omgeving, werkt hij aan het ontwerp van karakteristieke, specifieke plekken. Het samenbrengen van techniek en sfeer om de gebruikskwaliteit te vergroten is daarbij zijn uitgangspunt. Hij behaalde zijn bachelor Bouwkunde in Groningen, waarna hij zijn weg vervolgde met de master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst.

DSC 0542

Martina Simoni

Stedenbouwkundig ontwerper

Martina is architect en bouwkundig ingenieur met veel ervaring in stedenbouwkundig ontwerp, die ze inzet bij onze verschillende strategische ontwerpprojecten.

Ze deed brede werkervaring op als bouwkundig ingenieur, met name bij het herstel van gebouwen in seismische gebieden, en als architect bij projecten op grote en kleine schaal. Deze ervaringen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van haar professionele perspectief: Martina beschouwt steden als een ecosysteem waar mens en natuur in synergie met elkaar samenleven - en daarbij gaat het niet alleen om het ontwerp, maar om de impact daarvan.

Bart DSC 0512 selected

Bart Hartgers

Architectonisch ontwerper

Bart is betrokken bij de ontwikkeling en (technische) uitwerking van de architectonische projecten binnen het bureau, waarin hij verschillende benaderingen van onze ontwerpen verkent en uitwerkt..

Door de gestelde vraag grondig te analyseren, verkent hij vanuit een breed perspectief de relevantie en complexiteit van een project. Vanuit deze onderzoekende houding kunnen, binnen een stedenbouwkundige context, de technische aspecten van een bouwwerk op de juiste manier samenkomen met de menselijke aspecten van een plek.

DSC 0532

Carolina Esteves

Architect

Carolina werkt aan uiteenlopende architectuurprojecten en is de BIM-expert van de studio.

Het verkennen van de verschillende invloeden op de architectonische en stedelijke dynamiek vormt de belangrijkste focus binnen haar werk. Tijdens haar studie en eerdere projecten lag de nadruk met name op het belang van de sociale en publieke dimensies binnen de architectuur. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap en bredere stad staan hierbij centraal, om zo een doeltreffend ontwerp te kunnen realiseren.

Mascotte

Inspirator

Postit
To act
Studio