Studio for New Realities werkt volgens een strategische ontwerpaanpak aan projecten die stap-voor-stap bijdragen aan het verbeteren van onze omgeving, stad en wereld.

Onze drijfveren zijn de gelijkwaardige duurzaamheids- en humane agenda die elkaar constant beïnvloeden en aanscherpen. Daarom werken we vanuit een bredere waardedefinitie: naast de ontwikkeling vanuit de ‘harde’ factoren (de beter meetbare, economische waarden die altijd van belang zullen blijven), wordt de echte waarde toegevoegd door de focus te leggen op de meer ‘zachte’ factoren die samenhangen met sociale en intrinsieke waarden als gemeenschapsgevoel, welzijn en levenskwaliteit.

231206 CSD agenda

Onze benadering is pragmatisch, analytisch en áltijd ontwikkeld vanuit de betekenis voor de gebruiker. Elk voorstel is duidelijk in wat het toevoegt of oplost. Om cruciale ingrepen op het juiste moment voor elkaar te krijgen, om anderen in gang te zetten en om vrijheid in gebruik te stimuleren. Dat vertaalt zich in een aanpak gestoeld op twee verbonden principes. Ten eerste werken we altijd vanuit de drie-eenheid software (programma en gebruik), hardware (gebouwde omgeving en landschap) en orgware (ontwikkeling, organisatie/beheer, exploitatie en aanjagen).

240216 CSD3

Ten tweede werken we dwars door de schalen heen. Ongeacht de aard van het project, zoomen we altijd in en uit om de impact op het schaal van de straat, buurt en stad te onderzoeken. Zo leggen we de verbinding tussen mondiale en lokale urgenties, en vertalen we deze naar concrete ruimtelijke realisaties.

240216 CSD6

We werken nadrukkelijk niet alleen als ontwerpers: wij nemen ook een rol als ‘programmist’ en ‘spin doctor’ om te adviseren op programma en proces. We bevragen de vraag, brengen actoren bij elkaar en stellen programmatische pakketten samen die passen bij de samenleving van de toekomst. We de- en reconstrueren standaardoplossingen om tot nieuwe voorwaarden en kwaliteiten te komen, waarbij de software en orgware de basis voor de hardware vormen. Steeds in nauwe samenwerking met de (toekomstige) community en specialisten.

240216 CSD4

We denken in een vroeg stadium mee met de opdrachtformulering en 'de vraag achter de vraag', en zijn op ons best in de fasen van projectdefinitie, conceptualisatie en de verdere ontwerpontwikkeling. Onze focus verschuift daarin gedurende het proces van consultant naar ruimtelijk ontwerper. We ontwikkelen principes, programmatische pakketten en ‘gebruikssystemen’ - om van statische naar dynamische ontwerpen te komen. Vervolgens koppelen we ingrepen, kosten en actoren om ervoor te zorgen dat we niet zomaar een plan opleveren, maar een actieplan. Zo realiseren we gebouwen die accommoderen, activeren en accelereren, maar ook plekken die juist verstillen en rust bieden. Op deze manier maken we het verschil in een proces en realiseren we plannen die écht werken en stedelijke ontwikkeling met impact.

240216 CSD12

Onze wensenlijst is even simpel als complex:

Van anoniem, generiek en klinisch naar maximaal menselijk. Van vervlakt naar prettig. Van restrictief, naar grip op je omgeving. Van geïnterieuriseerd naar loving the outdoors. Van een omgeving gebaseerd op een destructieve economie, naar een voor een regeneratieve economie.

Een easy kantoor als gezonde en inspirerende werkomgeving, waar de ramen open kunnen.
Een persoonlijk woonblok met ruimte voor interactie en ontmoeting.
Stadshuizen met zo’n tijdloze kwaliteit dat families er een leven lang willen blijven wonen.
Een intiem district met bebouwing met ‘ogen op de straat’, een levendig programma, actieve ondernemers, en een fijne plek voor koffie in de zon op de hoek van de straat.
Een natuurlijke stad, waar natuur en stedelijkheid symbiotisch met elkaar samengaan, met weelderig groene straten en stadsrivieren om in te zwemmen.
Met huiselijke verzorgende plekken voor onze kinderen, ouderen en zieken.
Met health hubs die energie geven, voor een preventieve gezondheidszorg.
Met progressieve en inspirerende leeromgevingen voor de toekomstige generaties.
Met stimulerende en synergetische werk- en productieplekken voor een nieuwe economie...