Almere Buiten Centrum

Almere, Nederland

Projectgegevens
Almere Buiten website

Almere Buiten, een gebied gekenmerkt door ruimte en groen, is na Almere Stad het grootste stadsdeel van Almere. In de oorspronkelijke plannen voor de stad nam het centrum van het stadsdeel een belangrijke autonome functie in. Anno 2020 is zowel de stad als de samenleving in zoverre veranderd, dat een herdefinitie van het stadsdeelcentrum en dus van Almere Buiten Centrum in alle opzichten noodzakelijk is. Hierin is vooral de rol en een ‘reality check’ op het bijbehorende voorzieningenniveau en winkelprogramma en consequenties voor de ruimtelijke structuur cruciaal.

Samen met BRAND The Urban Agency ontwikkelen wij in de eerste helft van 2020 een toekomstvisie voor het centrum van Almere Buiten. Hierin wordt het beeld van het centrum in 2030/2035 geschetst: Hoe willen ondernemers, bewoners en andere gebruikers het gebied dan ervaren? Wat is dan de rol en identiteit van Almere Buiten als stadsdeelcentrum? En welk programma, atmosfeer en ruimtelijke structuur horen daarbij?

Wij richten ons hierin met name op de programmatische en stedenbouwkundige strategie, en werken op hoofdlijnen uit hoe toekomstig Almere Buiten Centrum sociaal, economisch en ruimtelijk als gebied gaat functioneren.

Binnenkort meer!

Rol Visie en strategie Samenwerking BRAND Urban Agency Opdrachtgever Gemeente Almere Omvang Stadsdeel Almere Buiten Jaar 2020 - ongoing Status Ongoing Team Studio for New Realities Jeroen Zuidgeest, Rozemarijn Stam, Michele Maritano