District Regeneration Frameworks Glasgow

Strategic Frameworks for the Future of (Y)our City Centre

Projectgegevens

Studio for New Realities, in samenwerking met Austin-Smith:Lord en een team van specialisten, is door de Glasgow City Council aangesteld voor de ontwikkeling van de District Regeneration Frameworks voor de districten Cowcaddens, Townhead, het ‘Learning Quarter’ en Merchant City in het centrum van Glasgow, die samen circa 280ha beslaan. Deze ‘DRFs’ zullen strategische kaders stellen voor de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van de stad voor de komende tien jaar, waarbij Studio for New Realities gebruikskwaliteit als drijvende kracht en uitgangspunt neemt voor de strategie en alle concrete voorstellen. De raamwerken worden begin 2022 opgeleverd.

De District Regeneration Frameworks (DRFs) zijn een volgende stap als onderdeel van de (Y)our City Centre-strategie voor vernieuwing van het centrum van Glasgow. Het stadscentrum is een prachtig historisch ensemble, maar het staat, net als veel andere postindustriële steden, voor ruimtelijke uitdagingen zoals leegstaande gebouwen, onderbenutte percelen, veranderingen in retail, binnenstedelijk wonen, onderbenutte openbare ruimte, veiligheid en verkeer, waar vooral sociaal-economische en programmatische opgaven achter liggen. De (Y)our City Centre-strategie is een praktische, gelaagde aanpak met een pakket van ingrepen die in omvang variëren, en die gezamenlijk bijdragen aan de 'upgrade' naar een leefbaarder, aantrekkelijker, concurrerender en duurzamer centrum voor alle Glaswegians.

In de Regeneration Frameworks zullen bredere opgaven voor kwaliteit van leven en welzijn, welvaart en solidariteit, gezondheid en duurzaamheid vertaald worden naar strategische en realistische ingrepen per district, om zo toe te werken naar een completere, aantrekkelijke en competitieve stad, met een diverser aanbod van voorzieningen en openbare ruimte voor alle Glaswegians en andere gebruikers. Speerpunten hierbij zijn het realiseren van een completer programmatisch pakket, verantwoordelijkere en gezondere systemen, ingebedde natuur, productie van energie en grondstoffen, werkgelegenheid, toegang tot onderwijs en werk, en het aanjagen van innovatie en terugbrengen van productie in het stedelijk systeem.

Tourist map combined small

Naar aanleiding van de klimaatconferentie COP26 die in november 2021 in Glasgow plaats vond, schreven aanvoerders van het DRF-team Graham Ross (Austin-Smith:Lord) en Jeroen Zuidgeest (Studio for New Realities) gezamenlijk een artikel over de urgenties van onze tijd en de aanpak voor de toekomstige ontwikkeling van Glasgow.

Lees hier het artikel '(Y)our Future City Centre: after COP26, Glasgow starts here' (EN)

De DRFs bouwen voort op de bestaande kwaliteiten en potenties van het gebied en breiden die verder uit, ‘repareren’ problemen en integreren behoeften en wensen: de historische gebouwde omgeving, bestaande sociale structuren en de diverse lokale cultuur. Om tot breed gedragen plannen te komen die waarde hebben voor de lokale communities en aan de specifieke opgaven van de stad en verschillende stadsdelen beantwoorden, worden de plannen in samenwerking met stakeholders, inwoners, ondernemers, sociaalmaatschappelijke en culturele organisaties en grote onderwijsinstellingen ontwikkeld. De raamwerken krijgen vorm in een actieplan, waarin zowel lokale als grootschalige projecten worden uitgewerkt in interventies op de korte, middellange en lange termijn.

De eerste DRFs voor de wijken Broomielaw, St. Enoch, Central en Blythswood – het zuidwestelijk stadscentrum – zijn eerder opgesteld door Austin-Smith:Lord als lokale partij in samenwerking met MVRDV, waar Jeroen Zuidgeest de verantwoordelijke partner was voor de ontwikkeling van de strategie en het ontwerp. Deze volgende ronde DRFs wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team waarin Austin-Smith:Lord, Studio for New Realities en Urban Movement samenwerken, waarbij Studio for New Realities verantwoordelijk is voor strategie en ontwerp, AS:L voor overall projectmanagement en ontwerpondersteuning vanuit lokaal perspectief en Urban Movement voor de mobiliteitsstrategie. Gezamenlijk leiden ze een multidisciplinair team van experts, waaronder Useful Projects (stedelijke duurzaamheid), WAVEparticle (creative community engagement), Civic Engineers (duurzaamheidsstrategie en wateropgave), Stantec (PBA) (economisch advies), Ryden (vastgoed) en Space Syntax (data-analyse).

Broader set of values Quality of life wheel No text

Het Baseline Report voor de noordoostelijke districten is in november 2020 afgerond. Dit rapport dient als uitgangspunt voor de uitwerking van de individuele DRFs, met onderzoek en analyse op de schaal van de stad en van het noordoostelijk stadscentrum. De voornaamste conclusie uit deze onderzoeksfase is dat het noordoosten duidelijk te maken heeft met een ander krachtenveld dan het zuidwestelijk stadscentrum, dat in de vorige ronde DRFs is onderzocht. Het gebied kent een andere sociaal-economische en ruimtelijke situatie, en wordt momenteel niet als het stadscentrum ervaren. Dit vereist een andere aanpak voor de (her)ontwikkeling van de districten, zoals uitgewerkt zal worden in de individuele DRFs.

2111109 HSO whatshereforus scales notext

Wat leveren we op?

De DRFs krijgen vorm in een Strategisch Plan met vier Handboeken (één per district). Hierin worden de toekomstige visie, positionering, prioriteiten en projecten per district uitgewerkt, met bijbehorende insteek voor ontwikkelstrategie en het monitoren van duurzame verandering in de komende tien jaar en daarna. Bedoeld voor praktisch gebruik, laten de handboeken zien wat waar komt en waarom, met een voorzet voor wie en wat daarvoor nodig zijn en hoe ideeën om te zetten in actie.

Het resultaat getuigt van een nieuwe manier om regeneration in deze districten aan te pakken, door een gelaagde strategie van parallelle ontwikkelingslijnen in gang te zetten:

  • Actiegedreven ontwikkelstrategie met een focus op projecten: het verbinden van communities, belanghebbenden en investeringen
  • Niet weer een rapport, maar een praktisch handboek voor ontwikkeling: het uitleggen van ambities, projecten, financiering, planning en complexiteit
  • Inzetten op aanvullende fondsen vanuit de overheid om ook andere vormen van financiering aan te zwengelen
  • Campagne gericht op de betrokken communities: het voeden van een gevoel van eigenaarschap
  • Transparente ontwikkelingsprocessen, het betrekken van communities in het maken van plannen en beleid, en vooral, vrijheid van gebruik
  • Directe en kortetermijn-interventies om in te spelen op behoeften die nu bij mensen spelen (ook in het licht van Covid-19) en om ervoor te zorgen dat Glaswegians vanaf dag 1 kunnen profiteren van de regeneration. We start now!


Status: waar staan we?

Deze raamwerken zijn in het najaar van 2021 in concept opgeleverd en worden de komende tijd voorgelegd aan het bredere publiek. Meer informatie over dit traject volgt begin 2022, na afronding van de DRFs. Naar verwachting worden de raamwerken in de loop van 2022 gepubliceerd.

Community consultation is een essentieel onderdeel van de totstandkoming van de DRFs. Inwoners van Glasgow kunnen de komende tijd input geven voor de plannen via een interactief platform. De wensen en zorgen van Glaswegians worden letterlijk in kaart gebracht door commentaar te geven op specifieke locaties in de stad en thema's als openbare ruimte, toegang tot woonruimte en groen, en sociale contacten. Deze website was al een onderdeel van het participatietraject, maar heeft door de maatregelen omtrent het Covid-19 virus een belangrijkere rol gekregen. De resultaten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de DRFs.

Bekijk hier de interactieve kaart

Workshop 2 web
Rol Lead Urban Design en Strategy Opdrachtgever Glasgow City Council Programma Mixed use Omvang 280ha Jaar 2020 - ongoing Status Baseline report opgeleverd DRFs voor Cowcaddens, Townhead, Learning Quarter en Merchant City in ontwikkeling In samenwerking met Austin-Smith:Lord, Urban Movement, Civic Engineers, WAVEparticle, Useful Projects, Stantec, Ryden Team Studio for New Realities: Strategy Document & DRFs Jeroen Zuidgeest, Francesca Rizzetto, Marie Saladin, Rozemarijn Stam, Paloma García García, Daniele Ceragno Team Studio for New Realities: Baseline Report Jeroen Zuidgeest, Ryanne Janssen, Maria Salmatzidou, Michele Maritano, Juliana Giraldo Sanabria, Rozemarijn Stam