District Regeneration Frameworks Glasgow

Preparation of Frameworks for the Future of (Y)our City Centre

Projectgegevens

Studio for New Realities, in samenwerking met Austin-Smith:Lord, Urban Movement en een team van specialisten, is door de Glasgow City Council aangesteld voor de ontwikkeling van de District Regeneration Frameworks voor de districten Cowcaddens, Townhead, het ‘Learning Quarter’ en Merchant City in het centrum van Glasgow, die samen circa 280ha beslaan. Deze ‘DRFs’ zullen strategische kaders stellen voor de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van de stad voor de komende tien jaar, waarbij Studio for New Realities gebruikskwaliteit als drijvende kracht en uitgangspunt neemt voor de strategie en alle concrete voorstellen.

Your City Centre Districts Base Map
Your City Centre Four Districts Aerial View

De District Regeneration Frameworks (DRFs) zijn een volgende stap als onderdeel van de (Y)our City Centre-strategie voor vernieuwing van het centrum van Glasgow. Het stadscentrum is een prachtig historisch ensemble, maar het staat, net als veel andere postindustriële steden, voor ruimtelijke uitdagingen zoals leegstaande gebouwen, onderbenutte percelen, veranderingen in retail, binnenstedelijk wonen, onderbenutte openbare ruimte, veiligheid en verkeer, waar vooral socio-economische en programmatische opgaven achter liggen. De (Y)our City Centre-strategie is een praktische, gelaagde aanpak met een pakket van ingrepen die in omvang variëren, en die gezamenlijk bijdragen aan de 'upgrade' naar een leefbaarder, aantrekkelijker, concurrerender en duurzamer centrum voor alle Glaswegians.

In de Regeneration Frameworks zullen bredere opgaven voor kwaliteit van leven en welzijn, welvaart en solidariteit, gezondheid en duurzaamheid vertaald worden naar strategische en realistische ingrepen per district, om zo toe te werken naar een completere, aantrekkelijke en competitieve stad, met een diverser aanbod van voorzieningen en openbare ruimte voor alle Glaswegians en andere gebruikers. Speerpunten hierbij zijn het realiseren van een completer programmatisch pakket, verantwoordelijkere en gezondere systemen, ingebedde natuur, productie van energie en grondstoffen, werkgelegenheid, toegang tot onderwijs en werk, en het aanjagen van innovatie en terugbrengen van productie in het stedelijk systeem.

Usage driven approach

De DRFs bouwen voort op de bestaande kwaliteiten en potenties van het gebied en breiden die verder uit, ‘repareren’ problemen en integreren behoeften en wensen: de historische gebouwde omgeving, bestaande sociale structuren en de diverse lokale cultuur. Om tot breed gedragen plannen te komen die waarde hebben voor de lokale communities en aan de specifieke opgaven van de stad en verschillende stadsdelen beantwoorden, worden de plannen in samenwerking met stakeholders, inwoners, ondernemers, sociaalmaatschappelijke- en culturele organisaties en grote onderwijsinstellingen ontwikkeld. De raamwerken krijgen vorm in een actieplan, waarin zowel lokale als grootschalige projecten worden uitgewerkt in interventies op de korte, middellange en lange termijn.

De eerste DRFs voor de wijken Broomielaw, St. Enoch, Central en Blythswood zijn eerder opgesteld door Austin-Smith:Lord als lokale partij in samenwerking met MVRDV, waar Jeroen Zuidgeest de verantwoordelijke partner was voor de ontwikkeling van de strategie en het ontwerp. Deze volgende ronde DRFs wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team waarin Austin-Smith:Lord, Studio for New Realities en Urban Movement samenwerken, waarbij Studio for New Realities verantwoordelijk is voor strategie en ontwerp, AS:L voor overall projectmanagement en ontwerpondersteuning vanuit lokaal perspectief en Urban Movement voor de mobiliteitsstrategie. Gezamenlijk leiden ze een multidisciplinair team van experts, waaronder Useful Projects (stedelijke duurzaamheid), WAVEparticle (creative community engagement), Civic Engineers (duurzaamheidsstrategie en wateropgave), Stantec (PBA) (economisch advies), Ryden (vastgoed) en Space Syntax (data-analyse).

Workshop 2 web

De DRFs zijn momenteel in voorbereiding en worden het komende jaar uitgewerkt. Consultatie- en participatietrajecten gaan deze zomer van start en lopen tot begin 2021, met de verwachting voor publicatie eind 2021-begin 2022. Hierbij wordt rekening gehouden met (verwachte) effecten van de huidige COVID-19-crisis op het vermogen tot herstel en vernieuwing van de stad in de komende jaren.

Meer nieuws volgt dit najaar.

Community consultation is een essentieel onderdeel van de totstandkoming van de DRFs. Inwoners van Glasgow kunnen de komende tijd input geven voor de plannen via een interactief platform. De wensen en zorgen van Glaswegians worden letterlijk in kaart gebracht door commentaar te geven op specifieke locaties in de stad en thema's als openbare ruimte, toegang tot woonruimte en groen, en sociale contacten. Deze website was al een onderdeel van het participatietraject, maar heeft door de maatregelen omtrent het Covid-19 virus een belangrijkere rol gekregen. De resultaten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de DRFs.

Bekijk hier de interactieve kaart

Rol Lead Urban Design en strategie Opdrachtgever Glasgow City Council Programma Mixed use Omvang 280ha Jaar 2020 - ongoing Status Baseline report In samenwerking met Austin-Smith:Lord, Urban Movement, Civic Engineers, WAVEparticle, Useful Projects, Stantec, Ryden Team Studio for New Realities Jeroen Zuidgeest, Ryanne Janssen, Maria Salmatzidou, Michele Maritano, Juliana Giraldo Sanabria, Rozemarijn Stam