Herontwikkeling Unileverterrein

Vlaardingen, Nederland

Projectgegevens Activiteiten

In het najaar van 2019 zal Unilever Research & Development haar huidige locatie en tevens geboortegrond van het bedrijf in Vlaardingen verlaten. Een verlies voor de stad in termen van hoogwaardige werkgelegenheid, maar ook een geweldige kans om de relatie van de stad met de Waterweg te versterken en een nieuw deel van de stad te ontwikkelen waar wonen, werken en publieke programma's elkaar op een natuurlijke manier versterken.

Verbinding verschillende entiteiten

De herontwikkeling van het gebied biedt de mogelijkheid om tegenstellingen te helpen overbruggen - stad en industrie, park en bedrijven- en een logische overgang en symbiotische relatie van programmering, gebruik, milieubeperkingen en fysieke verschijning te creëren. Het gebied zal worden opengesteld en getransformeerd in een robuust en dynamisch woon-werkcluster met een duidelijke positie en profiel binnen Vlaardingen en de regio Rotterdam.

Het Concept Masterplan is onlangs afgerond. Momenteel wordt het Definitief Masterplan uitgewerkt - meer informatie volgt!

Diagrammen
3 D B2 Campus zoom in
De A passage
3
Multihal aan het Maaspark
10 Potenties Rivierzone
Rol Masterplan en architectuur Opdrachtgever Van Adrighem Group Gedelegeerd ontwikkelaar Inspire real estate Programma Mixed use Omvang 7 hectare; ca. 60.000 m² bestaand gebouwoppervlak Jaar 2018 - ongoing Status Afronding Concept Masterplan RO advies Rho Adviseurs voor leefruimte